TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Innsamling av grankongler til framtidsskogen

Innsamling av grankongler til framtidsskogen

Det er behov for nytt frømatereiale fordi det granfrøet fra Nordland som nå er lagret på Skogfrøverket ble sanket i 1970, og har en dårligere kvalitet enn nyere frømateriale vil ha.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 28.10.2010

På grunn av den varme sommeren i 2009 var det rikelig med granblomstring i vår. Dette førte til god konglesetting på gran i fylket. Selv om våren var sein og kald har middeltemperaturen i sommer- og høstmånedene vært høyere enn normalt for årstiden. Problemet for modning av granfrøet i nordområdene er som regel for lave temperaturer.

En sjeldenhet
Hovedparten av granfrøet fra Nordland som er lagret på Skogfrøverket er frø fra 1970. Kvaliteten på dette frøet når ikke opp til kvaliteten på de nye frøpartiene som skogbruket i landet ellers nyter godt av. Nytt frø vil ha en annen vekstrytme og er sannsynligvis bedre tilpasset dagens og fremtidens klima i regionen.

Store mengder
Det er behov for å sanke 16.730 kilo grankongler i naturlige bestand i Nordland. Sankeplanen bygger på 20 års fremtidig frøforbruk, og kvotene er fordelt på sankeområder og høgdelag. Erfaringene viser at sanking av grankongler kan foregå fra frømodning om høsten til konglene åpner seg ut i februar måned. Det er ønskelig at mest mulig av konglene kommer fra skog som holder kvalitetskravene til utvalgte bestand. Det vil si bestand med en bedre kvalitet enn normalt for regionen.

Høg kvalitet
Kongleprøver som sendes inn til Skogfrøverket analyseres for vanninnhold, og det gjøres røntgenanalyse og frøet legges ut til spiretest. På dette grunnlag tas avgjørelse om innsamling kan settes igang. For tiden analyseres kongleprøver fra Nordland, og resultatet så langt er positivt med en forventet spiring på 95%  frøprøvene som er undersøkt.

Moblisering for framtidsskogen
Skogfrøverket gir i samarbeid med Fylkesmannen klarsignal om det kan settes i gang konglesanking. Videre har Fylkesmannen og kommunene ansvaret med organisering og kontroll av frø- og konglesankingen. Vanligvis organiseres arbeidet i kommunene ved hjelp av skogoppsynet og den skogbruksleder som er ansvarlig for avvirkningen. De skal påse at det ikke blir plukket ukurante kongler, og sørge for foreløpig lagring når det er påkrevd. Prisen for sanking er fastsatt til 250 kroner per sekk (50 ltr). For hogstmaskinentrepenører eller hoggere som legger forholdene til rette for rasjonell sanking under skogsdrift er det et tillegg til sankeprisen på 60 kroner per sekk.

Mer informasjon om frø- og konglesankingen gis ved landbrukskontorene i:
Bindal, Brønnøy, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Vefsn, Hemnes og Rana.

Skogfrøverkets nettsted