TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogen skapar også arbeidsplassar i distrikta

Skogen skapar også arbeidsplassar i distrikta

"Eg håpar skognæringa aukar aktiviteten framover. Skogen skapar også arbeidsplassar i distrikta" sa landbruks- og matministeren på besøk i Møre og Romsdal denne veka.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 24.04.2014

F.v. fylkesskogsjef i Møre og Romsdal Harald Nymoen, Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og dagleg leiar Olav Erik Witzøe i Malo Sagbruk AS
Foto; Helge Kårstad

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vitja Møre og Romsdal og Malo tysdag 22 april.
Malo like utanfor Molde låg tidlegare Malo Sagbruk, i dag ei av 4 sentrale tømmerkaier i Møre og Romsdal. Og nettopp denne terminalen har fått ei statleg løyving 4,72 millionar kroner til opprusting av bakareal og forsterking av kaidekke/ front.
Eigar Olav Witzøe orienterte ministeren om planane og viste til at aktiviteten over kaia har vore aukande siste åra. I fjor gjekk det ca 25 000 kubikkmeter eller 700 vogntoglass med tømmer over kaia.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sa klart ifra at ho ville inn for å auke den statlege potten til både skogsbilvegar og tømmerkaier. Samtidig oppfordra ho skognæringa til å auke aktivitet i skogen. Skogen skaper også arbeidsplassar i distrikta og dette er viktig la ho til.
Fylkesskogsjef Harald Nymoen la i sitt innlegg vekt at det utviklast meir lokal kompetanse for både drift og foredling av skogen frå skogreisinga. I vedlagde klipp frå Romsdals Budstikke står det også leiarplass; "Det er gledelig å høre hvor offensiv skogeiere, Fylkesmannen og poltikere er" og la til lenger ute leiarplass "Vi deler Nymoens syn, skognæringa i større omfang drive planmessig, rasjonell hogst".
Allskog var representert ved næringspolitisk rådgjevar Anna Ceselie Brustad Moe som rosa minsteren for tydeleg og klar vilje til å satse skogbruket. Ikkje minst at det allereie i 2014 hadde blitt eit statleg påslag 30% til skogsbilvegar
Leiar Romsdal Budstikke
Side 1 Romsdal Budstikke
Side 2 Romsdal Budstikke