TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringsforum Nordland øker aktiviteten!

Skognæringsforum Nordland øker aktiviteten!

Det er etablert fylkesvise skognæringsdforum i alle de ti kystskogfylkene.Utfordringen er å ha "noen" til å dra igang aktivitet. Løsningen for Skognæringsforum Nordland ble kjøp av sekretariatstjenester.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 16.04.2014

Skognæringsforum Nordland ble etablert 9. januar 2013.  Forumet har hatt en rekke aktuelle tema på aktivitesplanen; økt verdiskaping og utvikling av næringskyngene, kartlegging av flasekehalser, kaiutbygging og utbedring av infrastrukturen, samt gjennomføring  verdiskapingskonferanse og andre fagarrangementer.

Førsteprioritet er imidlertid å sett i gang et rekrutterings- og kompetanseutviklingsprosjekt retta mot skogsntreprenørutdanninga. Denne prosjektideen passa godt inn i kompetanseutviklingsprosjektet som Skognæringa Kyst har fått støtte til i 2014. Her er planen å etablere feltprosejkt med kompetanseutviling og skogeier i fokus i alle de ti kystfylka.

Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nordland har Skognæringsforum Nordland fra mars i år fått mulighet til å kjøpe sekretariatstjenester for å få gjennomført noe av den planlagte aktiviteten. Løsningen er blitt at Skognæringsforum Nordland kjøper prosejktleder- og sekretariatstjenester fra Skognæringa Kyst. Dermed blir prosjektet i Nordland det første feltprosjektet som kommer på plass. 

Av anna aktivitet i forumet kan nevnes planlagt temadag om Tømmertransport i forbindelse med årsmøtet den 28. august i Bodø. I tillegg har har forumet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Skognæringa Kyst og Sintef sedt inn søknad til Norges forskningsåd om utredning av flaskealser i infrastrukturen.