TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sluttrapport presentert

Sluttrapport presentert

Funnene fra det femårige forskningsprosjektet "Fra ti til en" ble presentert på Kystskogbrukets konferanse på Stjørdal i dag.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 09.04.2014

Eiendomsoverbyggende skogeiersamarbeid lønner seg svært mange vis, men noen organisere og koordinere skogeierne og deres bruk av skogen. Det kan en til ved å opprette stillinger som skogkoordinatorer, sier Gro Follo fra Norsk senter fra Bygdeforskning. Funnene fra det femårige forskningsprosjektet "Fra ti til en, eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket», ble presenteres idag, 9. april, Kystskogbrukets konferanse 2014.

Med sin vide og dype kjennskap til norsk skogbruk etter 15 års samfunnsvitenskapelig forskning feltet, er hun også sikker at dette er et svært gunstig tidspunkt å ta opp spørsmålet om etablering av et skogkoordinatorsystem.

Se oppslag hejmmesida til Norsk senter for bygdeforskning her.

Rapporten kan du laste ned her.