TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Pådrivere på vegkurs i Trøndelag

Pådrivere på vegkurs i Trøndelag

Vei er kanskje det viktigste verktøyet til økt aktivitet i skogbruket. Det er derfor viktig å bygge kompetanse rundt alle ledd i prosessen med etablere gode skogsvegløsninger for tilgjengelighet til skogressursene.

Denne nyheten ble publisert av: Tor Morten Solem Publisert dato: 07.04.2014


I dagene 2.-3. april ble det gjennomført vegkurs for pådrivere og skogansvarlige i skognettverkene i Trøndelag med om lag 15 deltakere. Arrangør var Skogkurs og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Grunnleggende kjennskap til veinormaler, forskrifter, saksgang, planlegging, økonomi og organisering er viktig. Programmet la opp til en god innføring i disse temaene.

Regnskapskontorene var trukket aktivt med kurset i forhold til tema økonomi, skatt og skogfond. Regnskapskontorene er i likhet med Skogkurs viktig samarbeidspartner for skogeierkontakt og skogeierveiledning.

Det ble også lagt vekt å diskutere hvilke roller ulike aktører bør og skal ha i prosessen med å realisere utarbeida hovedplaner i kommunene for skogsveger.

Det vil bli fulgt opp med en markdag for kursdeltakerne til sommeren.