TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Gro Follo med åpent innspill til Skog22

Gro Follo med åpent innspill til Skog22

Hva gjør en med alle de små skogeiendommene? Seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, Gro Follo, har forslag til tiltak i sitt åpne innspill til Skog22 i Nasjonen 5. april.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 06.04.2014

Andre spørsmål kan stilles: Hva gjør skogeieren med det beskjedne skogarealet sitt? Hva er det mulig for den lille skogeieren å gjøre med skogen? I faktisk areal er ikke skogeiendommene
nødvendigvis små. De aller minste eiendommene, de under 25 dekar produktivt skogareal, inkluderes ikke en gang i norsk statistikk. De øvrige eiendommene eid av personlige skogeiere har landsbasis i gjennomsnitt omtrent 450 dekar produktiv skogdet er mange kvadratmeter, trær, vekst og natur.

SKOG22 er en strategiprosess som skal peke ut hvordan skognæringen kan se ut og hvilke grep som tas for å komme dit. SKOG22 har fått sitt mandatet av regjeringen via Landbruks- og matdepartementet.

Gro Follo har i sin kronikk følgende spørsmål til SKOG22 og skogbruksaktørene: Hva er faktisk problemet? Er det eiendomsstørrelsen? Fravær av aktivitet i skogen? Fravær av den aktive skogeier? Fraværet av skogeieren som lever av det skogen kan gi av økonomisk inntjening?

Alt etter hva en ser som problemet, får en forskjellige botemidler. Å justert eiendomsstørrelsen slik at det blir mer skog hver enkelt skogeiers hånd, vil ta en del tid. Enda lengre tid vil det ta å mye mer skog den enkelte skogeiers hånd at skogeierne generelt kan hente årsinntekten fra skogen.Gro Follos forslag til botemiddel er å plass et organisert system for skogkoordinator-stillinger.

 Les hele kronikken her