TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Gjermund Hagesæter (Frp) talsmann for meir skogsvegar

Gjermund Hagesæter (Frp) talsmann for meir skogsvegar

Gjermund Hagesæter frå Hordaland er Frp sin Finanspolitiske talsmann, sit i Finanskomiteen, har 13 års fartstid på Stortinget og er såleis ein tungvektar i norsk politikk. Hagesæter vil ha meir aktivitet i norsk skogbruk og snakkar varmt for auka skogsvegbygging med føremål å hauste skogreisingskogen.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 05.04.2014

"Eg skal gjere det eg kan for å få bygd meir skogsvegar til skogreisingskogen" seier stortingsrepresentant Gjermund Hagseæter (t.h) og gir skogmannen Ove Frotvedt i planfirmaet FanAgro handa på det.
I bakgrunnen trehusa på Bryggen (også kalt "Tyskebryggen" eller "Hansbryggen") som idag er på UNESCO si liste over verdas kulturarv.

Sterke skogtradisjonar
Vi møtte Hagesæter i Bergen sist fredag og bildet over viser byen sitt varemerke; trehusa på Bryggen ! Bergen er ein by med sterke skogtradisjonar heilt tilbake til 1800 talet, det er nok å nemne Bergens Skog- og Træplantingsselskap frå 1868 som enno er i full drift. Selskapet var forløparen for Bergen og Hordaland Skogselskap frå 1899 og den direkte grunnen til etablering av norsk skogforsking i 1915, dvs. Vestlandske Forstlige Forsøkstasjon som idag heiter Skog og Landskap og ligg i Fana.  
Gjermund Hagesæter kjenner godt til skogreisinga frå Lindås kommune, han deltok sjøl som  skogplantar saman med far sin då han var yngre. Han kan også fortelje om bror sin som hogg ganske mykje tømmer i skogen på garden. "Ja nokon meinte han skamhogg skogen, - i dag ser me at han gjorde rett, - ja ungskogen veks godt" smiler Hagesæter og ser oppetter dei skogrike liene under Fløyen.

Snakka varmt for meir skogsvegbygging 
Hagesæter er oppteken av å skaffe arbeid og aktivitet også i bygdene og meiner at norsk skogbruk er ei viktig sak for Framstegspartiet i dag. "Dette er ei næring som eksisterar stort sett utan subsidiar men det er m.a. politikarane sitt ansvar å tilretteleggje best mogelege rammer for næringa. Infrastruktur har vore viktig for oss og me ser at kostnadsida i norsk skog- og skogindustri kan betrast ved å byggje ut eit betre vegnett, - også inn i skogen. Her må det offentlege bistå meir. Men det er viktig å ta omsyn til miljø, - det er også viktig å utføre ei god planlegging som sikrar gode transporttilhøve for tømmerbilane og samtidig tek høgde for auka nedbør og rikeleg drenering" poenterar Hagesæter.
Hagesæter har som politikar snakka varmt for meir skogsvegbygging i norsk skogbruk på Stortinget. Han viser til regjeringa si rekordsatsing på 30 % auke i statlege midlar til skogsvegbygging i Norge for 2014. "Dette viser at me prioriterar infrastrukturen i skogbruket" seier Hagesæter. 
Han er godt kjent med at Kystskogbruket har oppmoda om 150 millionar kroner til skogsvegar i Norge på 2015 budsjettet. Hagesæter seier at det er mange som må støtte saka men at det ikkje skal stå på han.