TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Vellykket skogsamling i Nordland om regjeringens nye strategi

Vellykket skogsamling i Nordland om regjeringens nye strategi

Fylkesmannen arrangerte den 20.mars 2014 et vellyket skogfaglig møte om Skog 22.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 03.04.2014

Vellykket skogsamling om regjeringens nye strategi "Skog 22"

 

Foto: Fylkesmannen

Foto: Fylkesmannen

Fylkesmannen arrangerte den 20.mars 2014 et vellyket skogfaglig møte om Skog 22.

John Kosmo v/Fylkesmannen åpnet møtet og informerte om intensjonen med dagen.

Tema møtet var regjeringens nye strategi "Skog 22", som skal legge grunnlag for økt utnyttelse av norsk råstoff, en konkurransedyktig norsk skog og trenæringa, og økt verdiskaping.

Foredragsholderne var:

  • Aasmund Bunkholt, daglig leder TreFokus og medlem sekretariatsgruppe i Skog 22
  • Inger Grethe Hansen, styremedlem i Allskog SA
  • Jostein Saus, miljø- og kvalitetsansvarlig Statskog
  • Kurt Jessen Johansson, havnesjef Mosjøen havn KF og leder Skognæringsforum Nordland
  • David Johann, Fylkesmannen i Nordland

Som deltakere stilte representanter fra Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Rana kommune og NEG Skog.

Aasmund Bunkholt informerte deltakerne om mål, satsingsområder og veien videre i den nye strategien mens representantene fra skognæringa opplyste om aktuelle utfordringer i skogbruket i Nordland og kom med konkrete forslag til Skog 22.

Til slutt informerte David Johann fra Fylkesmannen kort om det avsluttete forprosjekt "Tredriver i Nordland".