TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Det er lite egoisme

Det er lite egoisme

Det er lite egoisme i skogplanting. Det tek jo ofte 80 år før trea er hogstmodne seier Tormod Skeide Jacobsen i Bergen.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 28.03.2014

Skogsvegbygging

Skogsvegbygging har skapt trelast til ein heil liten by
Tormod Skeide Jacobsen er idag skogsvegplanleggar i Hordaland. Skogsvegar har han planlagt i 22 år. desse åra har han bidrege til framføring av ca 100 kilometer nye skogsbilvegar, hovudsakleg i Bergen kommune. Desse vegane vil over ein generasjon løyse ut ca ein million kubikkmeter tømmer, dvs. trelast til ca 20 000 boligar eller nok til ein medium norsk by. Difor er Jacobsen også svært oppteken av skogplanting.

I ein godt skrive reportasje i Os-Fusaposten (onsdag 26 mars) kan du lese meir om Tormod Skeide Jacobsen og  Ove Frotvedt, 2 eldsjeler som  kvar sin måte set skogbruk skikkeleg kartet i 2 av norges mest veksande kommunar, Os og Bergen. 
Les heile reportasjen her