TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Generalforsamling i Skognæringa i Trøndelag

Generalforsamling i Skognæringa i Trøndelag

Forumet Skognæringa i Trøndelag er opptatt av å sikre skogindustrien mer lokalt tømmer. Transportkostnadene må da reduseres. Dette innebærer at det bygges flere nye skogbilveier, flaskehalser på offentlig veinett fjernes og det satses videre på kaier og sjøtransport. Dette var tema på generalforsamlinga 24. mars.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 26.03.2014

Generalforsamlinga for Skognæringa i Trøndelag ga følgende uttalelse:     

Skogindustrien i Trøndelag må sikres mer effektiv råvareflyt
Tømmertransporten vil få bedre vilkår ved at flaskehalser fjernes på det offentlige vegnettet. Kommunene, fylkeskommunene og Statens vegvesen oppfordres til å skrive opp veger som faktisk holder god nok standard. Skognæringa ønsker å bidra aktivt sammen med vegeier og Statens vegvesen for å gjennomføre dette snarest mulig.
Les hele uttalelsen her.

Tidligere på dagen ble det arrangert en fagdag for tømmertransport i Trøndelag med ca 55 deltakere. Les mer om fagdagen i eget oppslag her.

Næringsaktørene er opptatt av den gode trenden med økt hogstaktivitet og økt skogveibygging i Trøndelag fortsetter. Skogpådriverne i kommunene er sentrale i arbeidet for å øke aktiviteten. Næringa er imidlertd ikke kan være fornøyd med at det samtidig er en nedgang i tilplantingen etter hogst.

Årsrapporten viser at forumet har hatt et aktivt år. For det neste året ønsker Skognæringa i Trøndelag å være en sentral premissgiver med innspill til det regjeringsinitierte strategiarbeidet SKOG22. Nettverksarbeidet i Skognæringa Kyst og Kystskogbrukets arbeid med rullering av den fylkeskommunale Melding om kystskogbruket blir sentralt i 2014. Næringa ønsker fortsatt å vektlegge det gode samarbeidet med fylkes- og kommune- og stortingspolitikere om skogpoltiske saker.

Gisle Tronstad, adm. dir. i InnTre ble gjenvalgt som leder. Skognæringa i Trøndelag er et uformelt skognæringspolitisk forum med medlemmer fra skogbruket og skogindustrien i Nord- og Sør-Trøndelag.


Generalforsamlinga for forumet Skognæringa i Trøndelag 24. mars Stjørdal. Bildet viser en del av de som deltok.
 

For nærmere informasjon kontakt:
Gisle Tronstad, leder i Skognæringa i Trøndelag, mobil:91397299
Kjersti Kinderås, daglig leder, mobil 95239006