TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fagdag om tømmertransport i Trøndelag

Fagdag om tømmertransport i Trøndelag

Tømmertransporten vil få bedre vilkår ved at flaskehalser fjernes på det offentlige vegnettet. Representanter fra næringa, Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommunene og fylkesmennene i Trøndelag var samlet for å diskutere hvordan dette best kan gjøres på Stjørdal.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 26.03.2014

Statens vegvesen Region midt har lagt ut nye veglister for fylkesveger og kommunale veger i Sør- og Nord-Trøndelag. De nye veglistene er den første utgaven som kommer etter at 60 tonn totalvekt ble innført høsten 2013. Målsettinga for dagen var bedre kunnskap om som grunnlag for oppskriving av veglistene og derigjennom effektiv transport og økonomi i skognæringa i Trøndelag. Fylkesmennene og fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag, Skognæringa i Trøndelag og Norges Skogeierforbund stod som arrangør for fagdag om tømmertransport.

                                                                                         Foredragsholderne på fagdagen om tømmertransport på Stjørdal 24. mars var enige om at veger som holder god nok standard må oppskrives.

-Frode Moen, leder for Transportselskapet Nord fortalte at, 80-90 % av tømmertransport med vogntog er innom fylkes- eller kommunale veger. Næringa trenger hjelp til oppskriving med fokus på usannsynlige begrensninger.

Det blir viktig å skrevet opp de vegene som holder god nok standard. Mest mulig åpnes for 24 meter og 60 tonn. I tillegg trengs 4,40 meters høgde vogntogene. Statens vegvesen vil kunne gi faglige råd.

Levanger, Meråker og Meldal har allerede gjort jobben. Ellers er det gjort mye fylkes- og riksvegnettet i Trøndelag og det er stor velvillighet til å ta tak i det som det er mulig å gjøre noe med. Kommunene vil bli invitert til regionmøter for å informere om flaskehalser for tømmertransporten før neste høringsrunde like over sommeren.

Det være nødvendig å bevilge mer midler til utbedringer av flaskehalser kommunalt, fylkeskommunalt og riksvegnettet, men oppskrivingene vil derimot ikke koste noe!

Uttalelse fra Skognæringa i Trøndelag
Forumet Skognæringa i Trøndelag gjennomførte sin Generalforsamling senere på dagen. Her ble det gitt en uttalelse om behovet for å sikre mer effektiv råvareflyt for skogindustrien. Uttalelsen

- Vegeierne oppfordres til å skrive opp vegene i tråd med de bestemmelsene som Samferdselsdepartementet har vedtatt. Bedre vilkår for tømmertransporten er avgjørende viktig for skogindustrien i Trøndelag, sier Gisle Tronstad leder for Skognæringa i Trøndelag og adm. dir. i InnTre.

Under følger programmet, deltakerlista og presentasjonene fra fagdagen for tømmertransport 24. mars 2014
Program
Deltakerliste

Foredragene
- Skognæringas rammevilkår, Gisle Tronstad, leder i Skognæringa i Trøndelag
- Hvordan jobber fylkeskommunen for å legge til rette for næringslivet?, Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag
- Hva er tømmertransport? Frode Moen, Transportselskapet Nord og Anna CB Moe, ALLSKOG
- Bruk og vedlikehold av veglister, Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund
- Hvilke veger kan skrives opp administrativt?, Arne Iversen, Statens vegvesen
- Videre oppfølging, Frode Moen, Transportselskapet Nord AS og Kjersti Kinderås, Skognæringa i Trøndelag

Kontaktpersoner
Gisle Tronstad, Skognæringa i Trøndelag, InnTre. Mob. 91397299
Frode Moen, Transportselskapet Nord. Mob. 41511366
Anna C. B. Moe, Allskog. Mob. 97104249
Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund. Mob. 97596329
Kjersti Kinderås, Skognæringa i Trøndelag og Skognæringa Kyst. Mob. 95239006