TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket møter statsskeretærer i 3 departement

Kystskogbruket møter statsskeretærer i 3 departement

Kystskogbruket møter statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet, Næring og Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet i slutten av april.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 25.03.2014

Kystskogbruket har bedt om et møte for å informere om den planlagte rulleringen av Melding om Kystskogbruket.

Fylkeskommunene, som har ansvar for regional utvikling, tok initiativet til det politisk strategiske prosjektet om kystskogbruket som resulterte i Melding om Kystskogbruket. De har fortsatt arbeidet gjennom ulike oppfølgingsprogrammer.

Fylkeskommunene skal i løpet av 2014 rullere Melding om Kystskogbruket. Den skal oppdateres og gis nye tiltak og behandles i fylkeskommunale organ. Dette vi skje i nært samarbeid med skognæringa og skogansvarlige hos fylkesmennene

I tillegg vil Skognæringa Kyst delta møtet og orientere om flere pågående prosjekt  i kystskogbruket.

Kystskogbruket er en av partnerne i forskningsprosjektet ”Fra ti til en” – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket, som er ledet av Bygdeforskning. Prosjektet ferdigstilles i disse dager og resultatene presenteres 9. april Kystskogbrukskonferansen. De vil kort presentere de viktigste funnene i forskningsprosjektet.

Likeså arbeider Kystskogbruket for fullt med hovedplanarbeidet for skogsveier og det er igangsatt et arbeid med et Infrastrukturprogram. Skog og landskap, SINTEF og Skogkurs er engasjert for å gjennomføre arbeidet.