TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ei kjempesak for Namsos og Namdalen

Ei kjempesak for Namsos og Namdalen

Fredag kunngjorde Statens Landbruksforvaltning tildeling av statstilskudd til tømmerkaier i Namsos, Molde, Lindås og Drammen. Dette er ei kjempesak for Namsos og Namdalen sa ordførar Morten Stene da den kommunale kaia i Namsos fikk tilsagn om 5,5 millioner kroner.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 22.03.2014

Den kommunale kaia i Namsos (til venstre i bildet) skal nå utbygges for 11 millioner kroner og blir viktig for skogbruk og industriaktører i Trøndelag. Til høyre sagbruket Moelven Van Severen.
Foto; Helge Kårstad

Høsten 2013 ble det utlyst 30 millioner kroner til utbygging av tømmerkaier. Totalt mottok Statens Landbruksforvalting (SLF) 19 søknader/ skisser innen fristen 15 oktober 2013. Fem søkere ble med til den siste runden for utarbeiding av fullstendige søknader innen fristen 15 februar 2014. har fire kaianlegg fått endelig tilskudd.
"I tiden som har gått siden skissebehandling har det vært jobbet godt med prosjektene, næringsaktører har samarbeidet tvers og det er funnet fram til gode og detaljerte løsninger" sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i SLF.
De fire er Kiskaia i Namsos, Malo i Molde, Eidsnes i Lindås (fullfinansiering) og Lierstranda i Lier og Drammen kommuner.
Herre i Bamle kommune i Telemark fikk ikke tilskudd i denne omgangen men vil automastisk være med i tildeingen av midler som er bevilget for 2014 (totalt 22,4 millioner koner)

Kiskaia i Namsos viktig for skogbruket og industriaktører i Trøndelag
Kiskaia
i Namsos har fått tilsagn om 5,5 millioner kroner og dette er ca halvparten av totale investeringskostnader. Kaifronten skal her utvides med 24 meter og baklagret for tømmer skal utbedres. "Dette er ei kjempesak for Namsos og Namdalen" fastslår ordførar Morten Stene. Også adm.dir Viggo Rasmussen i Moelven Van Severen AS jubler over utfallet, og sier at for skogbruket og industriaktører i Trøndelag vil det være svært viktig å få gjennomført en utbygging av Kiskaia.

Les mer om tildelingen på SLF sine nettsider her; https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/tilskudd-til-tommerkaier/fire-tommerkaier-far-tilskudd
 
Les mer om Kiskaia i Namsos fra oppslag i Namdalsavisa her;