TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Initiativet må kome frå grasrota

Initiativet må kome frå grasrota

"Me må blåsa liv i nærmiljøet og initiativet må koma frå grasrota" sa skogentusiast og kyllingoppdrettar Tore Villanger på skogdag i Radøy kommune i Hordaland

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 16.03.2014

F.v skogbruksjef Øystein Hatleli, skogeigar Arne Villanger og t.h. skogeigar Tore Villanger

Radøy kommune ligg nordvest i Hordaland. Dette er "fiskarbonden" og "strilen" sitt rike, - i dag også i nærkontakt med oljeeventyret Mongstad rett over kommunegrensa.
Lørdag inviterte skogbruksjef Øyvind Hatleli (for kommuanen Radøy, Austrheim og Fedje) til skogdag Villanger og mange interesserte stilte opp.

Skogsvegbygging som eit samarbeidstiltak
Tore Villager er skogentusiast og bygde saman med 3 andre naboar skogsvegen "Litlevatnvegen" i 1995. Vegen er totalt 1 km lang og har vore svært viktig for all skogaktivitet i området i ettertid. Det er hogge både gran og furu og leveransane har gått både til Vestskog og til lokale småsagbruk i områdetVillanger fortel at bygda er med i "Liv og lyst" programmet for lokal samfunnsutvikling i Hordaland. Som del av dette prosjektarbeidet vil dei framover prioritere skogsvegbygging som eit samarbeidstiltak. Skogsvegane betyr mykje for det meste seier Villanger og legg til at også av beredskapsgrunnar (som sikring mot brann) vil kommunen og grunneigarane innleia eit samarbeid.
"Det er lett å skulde andre når ting ikkje skjer men eg no kome til at initiativet kome frå grasrota, ja me  sjølve blåse liv i nærmiljøent" seier Villanger
Tore Villanger er også einaste kyllingoppdrettaren som er igjen både i Hordaland og Sogn og Fjordane og leverar 16 veker gamle kyllingar til eggproduksjon snart over heile Vestlandet. 

Mange innlegg på skogdagen
skogdagen var det innlegg frå leiaren i Nordhordland Skogeigarlag Sigvard Hopland som orienterte om utviding av tømmerkaia Eidsnes i LindåsSkogsentreprenør Svein Arild Valaker orienterte om hogst av tømmer kring kraftlinjer og beredskapsjefen i Austrheim kommune orienterte om kor viktig det er med skogsvegar og samarbeidet med skogeigarar som eit reint brannsikring-tiltak.
Vegplanleggarane Tormod Jacobsen og Ove Frotvedt orienterte om korleis ein går fram for å  planlagt og bygd ein skogsveg og ikkje minst held Tore Villanger eit inspirerande innlegg om korleis skape interesse for skogsvegbygging og skogsdrift.

Hovudplanlegging av skogsvegar
Ferske
tal frå hovudplanarbeidet i Hordaland syner at Radøy kommune er ein viktig skogkommune. Totalt er registrert 78 km eksisterande skogsvegar (derav 15% skogsbilvegar).
Det er planlagt 36 km nye skogsvegar, i all hovudsak skogsbilvegar.
Hovuplanleggar Oddbjørn Helland opplyser at vegplanen vil bli lagt fram for kommunepolitikarane i Radøy i løpet av 2014.