TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Økt skogplanting sikrer naturmangfoldet

Økt skogplanting sikrer naturmangfoldet

Den største trusselen mot naturmangfoldet er klimaendringer på grunn av CO2, skriver Mathias Sellæg. Tilplanting av gjengroingsmark vil binde CO2 og derfor bidra til å sikre naturmangfoldet i framtida.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 16.03.2014

 

 LES HELE KRONIKKEN HER

Klimafordelen med å tilplante gjengroingsarealer er at kulturskogen vokser 10-15 ganger raskere og binder tilsvarende mye mer CO2 pr. dekar enn krattskogen. Videre produseres det kvalitetsskog som om 60-100 år kan brukes til industriell produksjon og slik at det oppsamlede karbonet kan lagres videre i trevirket. Det er vel også all grunn til å tro at kommende slekter vil være fornøyd med å ha en slik ressurs når vår generasjon har forbrukt all oljen?

Bildet viser snart 90-årig granskog i Bodø-marka.

Bodø-marka er for øvrig et utmerket eksempel på hvordan man forener skogproduksjon og friluftsformål. Barnehagene kaller skogene «eventyrskogen» og «100 metersskogen»
 

Foto: Mathias Sellæg