TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Regnskapsførerne er en viktig veiledningsressurs

Regnskapsførerne er en viktig veiledningsressurs

Lensa ønsker å utvikle samarbeidet med regnskapskontorene og det er viktig at et blir lagt til rette for å inkludere kontaktpersoner/ nøkkelpersoner fra regnskapskontora i de enkelte nettverk.

Denne nyheten ble publisert av: Tor Morten Solem Publisert dato: 05.03.2014

Tilbakemelding fra regnskapskontorene mht. status for samarbeidet i 2013 viser at vi er på rett vei:

• Inntrykket er at man har kommet godt i gang med involveringa av regnskapskontora for å få mer aktivitet i skogbruket generelt og bruk av skogfond konkret.

• Regnskapsførere og regnskapskontorenes kunder snakker mer om skogen som ressurs nå enn tidligere. Det har bidratt til mer avvirkning..

• Veien til suksess var å utnevne nøkkelpersoner innenfor skogbruk blant regnskapskontora, en i hver region. F eks på Fosen har nøkkelperson fra regnskapskontor bidratt på skogfondskurs til skogeiere i flere kommuner med stor suksess.

• Nøkkelpersonene har blitt oppdaget av næringen og erfaringen er at de brukes som ressurs i forskjellige skogforumer.


Lensa er en samarbeidsmodell for økt aktivitet i skogbruket. Samarbeidet omfatter skogeiere, tømmerkjøpere, skogindustri, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystskogbruket og Skognæringa i Trøndelag.

I samarbeidet inngår fem lokale nettverk og 27 kommuner i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre-og Romsdal. Arbeidet inngår som en viktig del av oppfølging av Melding om kystskogbruket gjennom Fylkestingets behandling av denne i 2008.

Prosjekt Lensa 2013-15 har som mål å etablere Lensa som en langsiktig interkommunal samarbeidsløsning for kompetanseløft i skogbruket og skogeierveiledning.