TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ministeren kom heim

Ministeren kom heim

"Me vil satse på å auke den statlege investeringstøtta til nye skogsbilvegar og tømmerkaier" sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug då ho møtte Møre og Romsdal Skognæringsforum i si eiga heimbygd på Sjøholt i går.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 21.02.2014

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte i går skogbruket i Møre og Romsdal,
her representert ved leiar i  Møre og Romsdal Skognæringsforum Terje Kolstad.
Foto; Helge Kårstad

Det var med store forventningar skogbruket i Møre og Romsdal møtte Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i si eiga heimbygd på Sjøholt i Ørskog i går. Leiar i Møre og Romsdal Skognæringsforum Terje Kolstad helsa ho velkommen og uttrykte stor glede over at ho tok seg tid til å møte skognæringa i fylket, - ei næring som han sa "er i sterk vekst for tida". Listhaug kvitterte med å seie at ho hadde fått stor interesse for skogbruket etter at ho tok over som statsråd, - ho registrerte at her var mykje spennande på gang i Kystskogbruket og var innstilt på å betre rammevilkåra for næringa. Ho var også heilt konkret på at ho ville auke den statlege investeringstøtta til skogsbilvegar og tømmerkaier.

Under møtet var det også korte innlegg frå sagbrukseigar Tor Einar Amdam i Ørskog, frå fylkesmannen i Møre og Romsdal ved fylkesskogmester Ivar Egil Gjøra og fylkesskogjsef Harald Nymoen, frå Kystskogbruket ved Helge Kårstad, Norskog ved Bente Løvenskiold, Møre og Romsdal Biobrensel ved Ole Kårvåg og til slutt frå skogbruksjefen i Ørskog Kolbjørn Snekvik.  
Heile styret i Møre og Romsdal Skognæringsforum deltok i møtet.