TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/WWF, SABIMA og Aftenposten

WWF, SABIMA og Aftenposten

Aftenposten ble nylig dømt i Pressens Faglige Utvalg(PFU), etter sin skjeve omtale av rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Mathias Selægg kommenterer i denne kronikken dommen fra PFU.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 17.02.2014

Aftenposten ble nylig dømt i PFU, fordi avisen i sin svært skjeve omtale av rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» ikke hadde dekning i rapportens innhold, men bruker den til et angrep på sitkagran.«Aftenposten går i baret» sier en av PFU’s medlemmer. Rapporten, som er utarbeidet og omforent mellom Miljødirektoratet, Norsk institutt for skog og landskap og Statens landbruksforvaltning, er en oppfølging av Klimameldinga hvor Stortinget ber om at det lages miljøkriterier for tilplanting av 1 mill dekar gjengroingsmark som klimatiltak. Det ble gjort, men rapporten tar ikke stilling til hvilke treslag som skal benyttes. Det må søkes særskilt om å bruke fremmede treslag.

Les hele kronikken av Mathias Selægg  her.