TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Miljøsertifisering ved skogsdrift

Miljøsertifisering ved skogsdrift

Nortømmer AS hadde samling for skogsentreprenørar og transportører på Ullensvang hotell i Hordaland 7-8 februar. Oppdatering av PEFC standarden (miljøsertifisering ved skogsdrift) for entreprenørane var eit av hovudtema.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 17.02.2014

Miljøsertifisering ved skogsdrift var hovudtema under samlinga for skogsentreprenørar og transportørar,- her på tømmerkaia i Kinsarvik 7 februar 2013
Foto; Markus Junge

Nortømmer AS hadde samling for entreprenører og transportører Ullensvang hotell 7-8 februar. Virkeskjøpar Markus Junge,  har skrive denne oppsummeringa frå samlinga ;

"Gjennom både det faglige og sosiale, ønsker vi å styrke våre samarbeidspartnere Vestlandet. Våre entreprenører og transportører er en spredd over flere fylker, fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Disse er det viktigste verktøyet vi har for å kunne drive i skogenDeres faglige kompetanse er helt avgjørende for et effektivt og kvalitetsmesig godt arbeid.
Totalt teller de i dag ca. 8 tømmerbiler, 7 hogstlag, 2 kabelkraner og en lekter.Vi ønsker hele tiden å være beviste at disse er ryggraden i våre tjenester, og grunnlaget vi skal bygge for å øke våre volumer.

samlingen ble det gjennomgått sjåførmåling med transportører, både mht det praktiske og teoretiske. Samt viktigheten av ansvaret dette medfører.
Entreprenørene hadde sin re sertifisering miljø, og Levende skog. Noe de igjennom hvert annet år. Dette for å sikre at våre underleverandører er oppdaterte de nyste kravene og presiseringene som ligger til grunn for vår virksomhet. De fikk også en gjennomgang av hva som er trenden i tømmermarkedet, og sannsynlig utvikling fremover.

Fremst av alt ønsker vi også å vise gjennom det sosiale at vi setter stor pris våre samarbeidspartnere. Vi mener i dag at vi har det grunnlaget i bunn som trengs for vår videre satsing her vest, selv om vi alltid ønsker nye flinke entreprenører velkommen vårt lag".