TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Møte med Klima- og miljøministeren

Møte med Klima- og miljøministeren

Skogsatsing i et klimaperspektiv var tema da Kystskogbruket var invitert med av Høyre i Nord-Trøndelag til møte med Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Skogens evne til opptak og lagring av karbon bør utnyttes bedre.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 28.01.2014

- Skog er et viktig politisk tema i Nord-Trøndelag, skogressursene i fylket er store, skogindustrien er av stor betydning og næringa står for en betydelig eksportverdi. I tillegg har skogen en utrolig evne til å binde CO2, sa Elin Agdestein, stortingspolitiker fra Nord-Trøndelag. Hun innledet til en orientering om skog og klimaarbeidet som pågår i heimfylket, fylkeskommunens samarbeid i Midt-Norden og i Kystskogbruket. Skogens evne til å binde CO2 ble satt inn i en helhetlig og ikke minst global sammenheng av leder i Det norske skogselskap Johan C. Løken.

    Bildet: Møte med Klima- og miljøministeren f.v. Johan C. Løken, Det norske skogselskap, Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, Frode Revhaug, Nord-Trøndelag Høyre, Tine Sundtoft, statsråd, Elin Agdestein, stortingsrepresentant, Gunnar Viken fylkesordfører, Tor Erik Jensen, fylkesråd.

- I Nord-Trøndelag Fylkeskommune kjøper vi klimakvoter for ansattes flyreiser. Hva var da mer naturlig enn å kjøpe dette i skog i skogfylket Nord-Trøndelag? fortalte fylkesrådsleder Tor Erik Jensen. Da vi starta opp klimaskogprosjektet for noen år siden inngikk vi et samarbeid med skogselskapene, som utformet det faglige opplegget, med kvalitetssikring hos skogforskninga. En faglig tung prosjektbeskrivelse ble laget. står det trær og vokser i to klimaskogfelt, og fanger utslipp fra vår flyreiser. Halvparten av det fylkeskommunen betaler går til skogplanteprosjekt i Etiopia og halvparten brukes til planting i Nord-Trøndelag.

Statsråden ble også orientert om resultatet av skogreisinga, en vellykka 100-årig satsing langs kysten av daglig leder i Skognæringa Kyst Kjersti Kinderås. I alt er det tilplantet 8 prosent av det produktive skogarealet i kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark. Resultatet er at tømmervolumene har økt fra 85 millioner kubikkmeter i 1925 til 300 millioner kubikkmeter i dag. Samtidig har dette ført til en økning i lagringen av CO2 400 millioner tonn i trevirke, dvs. 9 ganger årlig CO2-utslipp i Norge. Verdiskaping i skogen og binding av karbon fra atmosfæren er direkte korrelert! Her er presentasjonen

Den omforente rapporten «Planting av skog nye arealer som klimatiltak», som Miljødirektoratet, Skog og landskap, Statens Landbruksforvaltning la fram i høst, foreslo å starte tilplantinga av gjengroingsareal med 50 000 dekar pr år. Planting 1 millioner dekar vil gi et meropptak 1,4 mill. tonn CO2/år i 2100. Dersom en velger å satse videre med å plante til 5 mill. dekar vil meropptaket bli 8,4 mill. tonn CO2/år. Det viktigste er uansett å starte opp og bruke naturen egne metoder!

Høyrepolitikerne i Nord-Trøndelag har et stort engasjement for skog og klima. Fylkesråd i Nord-Trøndelag Tor Erik Jensen inviterer statsråden til fylket for vise resultatene av skogreisingen i Ytre Namdal. For her er det mer å !

 Kontaktperson: Kjersti Kinderås, mob. 95239006, E-post: kjersti@kystskogbruket.no