TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Imponerende skogproduksjon i Bergen

Imponerende skogproduksjon i Bergen

Styret i Skognæringa Kyst SA gjennomførte sitt andre styremøte i Bergen den 16. og 17. januar. Styremøtene benyttes til også å bli bedre kjent med næringsaktører, institusjoner og skoglige forhold i kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 27.01.2014

Styret i Skognæringa Kyst SA gjennomførte sitt andre styremøte hos Norsk institutt for Skog og landskap, avdeling Vest- Norge Her fikk styret låne møterom, og ble møtt med stor gjestfrihet! Flott vertskap for møtet.

Torsdag var i sin helhet satt av til styresaker. Morten Stene fra Trøndelag Forskning- og Utvikling bistår i utarbeidelsen av Utviklingsstrategien og kommunikasjonsplanen. Prioriteringene i strategien bygger de innspillene som er gitt i prosessen med etableringa av organisasjonen.
Det var satt av tid til informasjonsmøter med representanter fra aktuelle grupperinger. Harald Aalde, Skog 22 presenterte arbeidet i den regjeringsoppnevnte gruppa som skal arbeide fram en nasjonal utviklingsstrategi for skogbruket. Styret diskuterte innspill til gruppas arbeid sett fra kystskogbruksperspektiv.

I tillegg deltok Øyvind Mejdell Jakobsen fra Grønn Forskning for å presentere forslag til FoU- strategi for kystskogbruket. Strategien er et resultat av arbeidet som har pågått siden FoU- samlinga som ble gjennomført i tilknytning til stiftelsesmøtet for Skognæringa Kyst den 23.oktober i fjor. Forslag til FoU- strategi vil bli sendt ut høring til alle involverte i løpet av de første ukene.

Styret i Skognæringa Kyst befaring i forsøksfeltene ved Stend landbruksskole. Tilstede var også Harald Aalde fra Statens Landbruksforvaltning (nr sju fra venstre) Bernt-Håvard Øyen, tidligere forsker ved S&L (til venstre bildet) var guide befaringen. Foto: Jan Ole Skage.

Det var også lagt inn befaring til Stendaskogen for å se den utrolige veksten som oppnås for grana Vestlandet. Forsker Jan Ole Skage fra S&L og forsker Bernt-Håvard Øyen, (i permisjon) tok med hele gjengen ut til et av Skog og landskap sine forsøksfelt Stend landbruksskule. Her står det eldste forsøksfeltet som Skog og landskap har målinger , med tall helt tilbake til 1860. Et av feltene viste 142 år gammel vanlig norsk gran med 185 m3 pr daa. Vi fikk også se sitkagran planta 30- tallet hvor det står 170 m3 pr daa. Ingen av feltene har vært utsatt for hverken råteangrep eller stormskader langt. En interessant tur med flotte skogsbestand, imponerende trær og guideing høyt faglig nivå.

Tekst: Torgunn Sollid, mob.99498088