TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Veglistene for Trøndelagsfylkene klare

Veglistene for Trøndelagsfylkene klare

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag kan melde om at Meldal kommune i Sør-Trøndelag og Levanger og Meråker kommuner i Nord-Trøndelag har innført 60 tonn totalvekt på store deler av sitt kommunale vegnett. Når en ser bort fra dette, er det små endringer i klassifiseringen av fylkeskommunale og kommunale veger i Trøndelag.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 23.01.2014

Statens vegvesen Region midt har lagt ut nye veglister for fylkesveger og kommunale veger i Sør- og Nord-Trøndelag. De nye veglistene er den første utgaven som kommer etter at 60 tonn totalvekt ble innført høsten 2013. Derfor har det vært knyttet spenning til hvor mye av vegnettet som Statens vegvesen og kommunene har rukket å oppklassifisere. Klassifiseringen av vegnettet er i stor grad bestemmende for transportkostnadene i skognæringa.

For mer informasjon, les hele saken Skogeier.no