TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Avvirkningsrekord og bra aktivitet i skogplanting i Vest-Agder 2013

Avvirkningsrekord og bra aktivitet i skogplanting i Vest-Agder 2013

Denne nyheten ble publisert av: Vest-Agder fylke Publisert dato: 20.01.2014

Avvirkningen i Vest-Agder økte til hele 261 000 m3 i 2013, hvilket er ny rekord igjen! Den forrige rekorden fra 2011 ble slått med 6 500 m3.

Dersom vi tar med tall for vedtømmer, passerer avvirkningen akkurat 270 000 m3. Om en sammenlikner med avvirkningen før 2008, har hogstvolumet doblet seg i fylket!

Andel gran i avvirkningen ligger nå over 70%. Mye av grana som nå tas ut er et resultat av skogreising på 40-50 og 60-tallet.

De 5 kommunenes med høyest avvirkning i 2013 var: 

Vennesla 34.600 m3
Farsund 33.400 m3
Marnardal 32.400 m3
Flekkefjord 29.100 m3 (9-dobling siden 2007)
Lyngdal 20.000 m3

 Økt innstas i avvirkning følges opp med økt planteaktivitet

Den øke avvirkningen følges opp med økende skogkulturaktivitet i Vest-Agder. Til tross for en god økning i NMSK-midler for 2013, er alle årets tilskuddsmidler oppbrukt i alle kommuner (25-30% statstilskudd). 

Særlig gledelig utvikling viser planteaktiviteten, som steg kraftig i 2011 og 2012, og fortsetter å øke. Samlet sett ble det plantet 680 000 stk. i 2013. Fra 2010 er planteaktiviteten i Vest Agder - som avvirkningen - mer enn doblet. I 2013 ble det plantet mer skog i Vest-Agder enn i nabofylket Aust-Agder. Ungskogpleie og avstandsregulering ligger høyde med fjorårsresultatet og ble 9 250 dekar. Markberedningen har også holdt seg fjorårsnivået og utgjorde 1 878 dekar

Tallene viser en flott utvikling, men vi har fortsatt mye å særlig innen ungskogspleie. 

Planting 680.000 stk
Ungskogspleie 9.250 da
Markberedning 1.878 da

Skogsdrift i Marnardal, foto: Karl G Damli

Hogst i Marnardal

Tekst og foto: Karl Gjermund S Damli, Fylkesmannen i Vest-Agder