TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Bergens Tidende skriv om skogsbilveier

Bergens Tidende skriv om skogsbilveier

"Med Fremskrittspartiet på plass i Landbruks- og matdepartementet har bevilgningene til skogsveier her til lands økt med 30 millioner kroner for inneværende år. Totalt er det nå satt av 100 millioner kroner til bygging av skogsveier" skriv Bergens Tidende på bt.no i dag og i morgendagens papirutgave av avisa.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 11.01.2014

Åsane-selskapet Skogsvei Vest AS har startet arbeidet med å bygge en fire kilometer lang skogsbilvei fra Frotveit til Fjelltveit i Bontveit-traktene. Her pågår arbeidet med tilførselsveien frem til der skogsveien skal bygge. Foto;  Rune Meyer Berentsen

Vi er på Frotveit langt oppe i Bontveitvegen ved Kaland/ Fana i Bergen kommune.
Her er arbeidet med en fire kilometer lang skogsbilvei fra skianlegget på Frotveit til Fjelltveit i Hausdalen nettopp startet. Det er lokale grunneiere som gjennom Smogakampen Veglag står bak denne skogsveiutbyggingen. Tidligere er det bygget rundt to mil med skogsveier i området. "Skogsbilveier er en forutsetning for at grunneierne kan hente ut tømmer. Uten tilkomst via skogsveier ville det blitt altfor dyrt eller umulig" sier Ove Frotvedt

Ifølge utregninger gjort hos Fylkesmannen i Hordaland er det i dag behov for ca. 600 kilometer med nye skogsveier i fylket, ca. 500 av dem som skogsbilveier. Veiplanlegger Oddbjørn Helland, som er innleid av Fylkesmannens landbruksavdeling, holder på å utarbeide en skogsveiplan for 24 kommuner i Hordaland. "Vi kartlegger blant annet hvor stor del av det produktive skogarealet som er utløst med vei og hva planlagte veitiltak vil utløse i fremtiden" sier Helland og kommenterer videre; "Det er første gang det lages en slik hovedplan for skogveier i fylket. Kvinnherad sin kartlegging er allerede klar, de resterende kommunene får sine planer ferdige i løpet av året".
Les mer her