TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Regionmøter i skogeierprosjektet «Fra ti til en»

Regionmøter i skogeierprosjektet «Fra ti til en»

I sluttfasen av prosjektet har det vært ønskelig å få presentert og diskutert forskningsfunnene, samt at næringa og forvaltninga skulle kunne gi innspill på hvilken praktisk og skogpolitisk betydning disse vil kunne ha.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 04.01.2014

De tre regionmøtene ble gjennomført i Bodø 12. nov, Bergen 13. nov. og Stjørdal 14. nov. med god deltakelse fra næringa, forvaltninga i kommune og fylkesnivå m.fl.

Bakgrunn for regionmøtene
Kystskogbruket initierte i 2008 forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket». «Fra ti til en» er en del av Kystskogbrukets oppfølging av Melding om Kystskogbruket. Prototypen av skogeiersamarbeid over eiendomsgrensene er at flere skogeieres skog blir sett under ett og forvaltet som om det var en enhet. Derav tittelen forskningsprosjektet.
Forskere fra Bygdeforskning og Skog og Landskap har fulgt det som skjer i fire feltprosjekt og er forkningsmetodisk et følgeforskningsprosjekt. I disse feltprosjektene har skogbruksaktører forsøkt å til samarbeidsløsninger og organisering som er utløsende for aktivitet skogeiendommene. Feltprosjektene er: Feios-prosjektet, Ørstaskogen, Skogringene i Levanger og Frosta og Sørsivegen Steinkjer. Prosjektet har fra 2009 og fram til .

Regionmøtene
I prosjektets sluttfase var det ønskelig at skogbruksaktører i hele kystskogbruket skulle presentert og diskutert forskningsfunnene. Det var også ønskelig med innspill praktisk og skogpolitisk betydning av forskningsfunnene. Fylkesmennene i Nordland, Hordaland og Nord-Trøndelag stod for invitasjon og organisering av møtene. Møtene var åpne for alle interesserte og invitasjonene ble sendt ut bredt, i tillegg til at de ute Kystskogbrukets hjemmeside.

Referatene fra møtene:
Bodø 12. november
Bergen 13. november
Stjørdal 14. november

For nærmere informasjon om prosjektet og regionmøtene.

Oppslag i Norsk Skogbruk om prosjektet.

Kontaktpersoner::
- Prosjektleder Gro Follo, Bygdeforskning, 970 22016
- Leder for styringsgruppen Kjersti Kinderås, mob. 952 39006
 

Tekst og foto: Kjersti Kinderås