TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nydal Bygg i Bergen byggjer hus av granskogen i Hordaland

Nydal Bygg i Bergen byggjer hus av granskogen i Hordaland

Nydal Bygg i Bergen har handla trelast frå sagbruket i Granvin i Hardanger sidan 1998. Butikksjef Lasse Omdal er godt kjent i trelastmarknaden i Norge og seier at trelast produsert av gran frå lokale sagbruk har vore fullt på høgde med importert last og trelast frå andre stader i landet.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 18.12.2013

Øverst; M.a her i Hopsnesvegen 34 i Bergen byggjer Nydal Bygg 19 nye leilegheiter og butikksjef Lasse Omdal fortel at 80% av trelasta kjem frå granskogen i Hordaland.
Foto; Nydal Bygg

Nederst; Ola Øyen, Silvinova har nyleg publisert ei undersøkjing som syner at granskogen i Vestlandsfylka kan gi svært gode kvalitetar.
Foto; Molde 2013, Helge Kårstad 

Trelast frå skogreisingsgrana er av svært god kvalitet og dette blir stadig dokumentert frå ulike hald.
Nydal Bygg, http://www.nydalbygg.no/index.php?mapping=92  er ein relativt stor boligprodusent i Bergen og har i tillegg eige byggvareutsal like ved Nesttun. For tida sysselset bedrifta 33 tømrarar og butikksjef Lasse Omdal fortel at 80% av trelasta har dei siste åra vore kjøpt i Granvin,- no Moelven Granvin Bruk. Nydal Bygg har tidlegare m.a.handla trelast hos Frønningen Sagbruk i Sogn og Sunnfjord Sag. "Såvel kvalitet som leveringssikkerheit har vore fullt høgde med konkurrerande verksemder frå andre stader i Norge" seier Omdal.

Ola Øyen i Silvinova kan dokumentere dette.
I ein nyleg levert rapport til oppdragsgjevarar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal konkluderar han følgjande;
"Vestlandsgrana er noe sterkere, har jevnere årringmønster og vedbilde, har større dimensjoner med frisk kvist, mindre kvistdiameter, dobbelt kvistkransavstand, større tømmerlengde og omtrent ingen kvaelommer og rotråte. Den oppnår bedre kvaliteter enn typeskogen Østlandsgrana og Trøndergrana litt over halve omløpstiden og produserer omtrent det dobbelte pr daa".
Du kan lese meir frå rapporten her;

http://www.kystskogbruket.no/userfiles/files/Rapport_Råvareanalyse%20av%20gran%20i%20Møre%20og%20Romsdal%20og%20Sogn%20og%20Fjordane.pdf

Tekst; Helge Kårstad (48020261)