TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Avskoging langs hele kysten

Avskoging langs hele kysten

Norsk Skogbruk nr.11 i 2013, setter søkelyset på avskoginga som skjer langs kysten. De som er redd «forskoging» av kysten, ser ut til å ha lite å frykte. Avskoging er realiteten.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 12.12.2013

Det snakkes mye om etablering av ny skog som klimatiltak. Men realiteten er at i mange fylker hogges den mest produktive skogen lenge før hogstmodenhet. Ofte etableres det heller ikke ny skog på flatene. Fylkesskogmester Stein Bomo i Rogaland er bekymret over utviklingen.

– Slik regelverket er nå kan skog hogges uansett alder og for eksempel omdisponereres
til beite. Her i Rogaland skjer 70% av avvirkningen på hogstklasse IV eller yngre.
Vi skulle hogd gammel og lavtproduserende furu og etablert en mer produktiv skog, i stedet er det den høytproduserende og lett tilgjengelige skogreisingsskogen
som hogges, lenge før hogstmodenhet. Og ofte uten at det gjøres forsøk på å etablere
ny skog på flatene. Vi snakker rett og slett om en avskoging, sier Bomo.

Les hele saken  i Norsk Skogbruk her

Norsk Skogbruk nr 11. 2013 har flere fagartikler som er svært relevante for kystskogbruket, i tillegg til artikkel om FoU- arbeidet i kystskogbruket og etableringa av SKognæringa Kyst.

Ønsker du å se hele bladet, kan det kjøps digitalt gjennom denne linken:

https://www.buyandread.com/archive.htm
 

For tidlig: Fylkesskogmester Stein Bomo på et to år gammelt hogstfelt uten spor av foryngelsestiltak. Skogen som ble avvirket her var ca 50 år og ble tatt ut minst 20 år for tidlig ut fra boniteten. (foto Johs. Bjørndal, Norsk Skogbruk)