TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Første styremøte i Skognæringa Kyst SA

Første styremøte i Skognæringa Kyst SA

Første styremøte i Skognæringa Kyst SA ble holdt på Norske Skog Skogn i Levanger, tirsdag 3. desember. Engasjement og god dialog preget møtet.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 04.12.2013

Det nye styret i Skognæringa Kyst SA var samlet for første gang etter etableringa den 23. oktober i år.Nyvalgt styreleder Jan Ivar Rødland ønsker å benytte styremøtene til også å bli bedre kjent med næringsaktørene i kystskogbruketog det første møtet var derfor lagt il Norske Skog Skogn i Levanger i Nord- Trøndelag.

Norges største papirfabrikk stilte med møterom og bevertning, i tillegg til omvisning papirfabrikken.

Et interessert styre fulgte med runden, og fikk et innblikk i hvordan produksjonsprosessen forvandler slipstokken til avispapir.

I tillegg til styresakene, ble møtet brukt til å gi en innføring i pågående arbeid og prosjekter som er viktige for Skognæring Kyst i tida som kommer. Kjersti Kinderås, daglig leder for Skognæringa Kyst, orienterte om arbeidet opp mot den nasjonale satsinga Skog 22, arbeidet med infrastrukturprogram for kystskogbruket, og om den daglige drifta av organisasjonen forøvrig.

Torleif Terum fra (SLF) var invitert til møtet for å orientere om ordningen Tilskudd til tømmerkaier, innkomne søknader, samt grunnlag og kriterier for prioritering av søknadene. Terum ga honnør til Kystskogbruket for arbeidet som er gjort langt, og viste til hvordan SINTEFrapporten «Transport av skogsvirke i kyststrøk» som ble lagd oppdrag fra Kystskogbruket, har gitt viktig dokumentasjonsgrunnlag for beslutningsprosessen som har ført til 14 prioriterte kaier.

Invitert var også Kirsti Haagensli,Programkoordinator i Kystskogbruket, som orienterte om arbeidet med rullering av Melding om Kystskogbruket i regi av den fylkeskommunale oppfølgingsgruppa i Kystskogbruket. Meldinga kom i 2008, og mye av arbeidet som ble skissert i meldinga er gjennomført. Meldinga skal etter initiativ fra fylkespolitikerne i Kystskogbruket, revideres for å skape ny forankring, gi økt dialog mellom politisk nivå, forvaltningsnivå og kystskognæringa, og mål og visjoner for arbeidet i tråd med utfordringene slik vi opplever dem .

Morten Stene fra Trøndelag Forskning og Utvikling kom og ga innspill til hvordan den nye organisa-sjonen Skognæringa Kyst bør tenke rundt kommunikasjons- og utviklingsarbeidet i organisasjonen. Han skal hjelpe organisasjonen i arbeidet med å bli synlig og vist verden alt vi får til!

Tilstede møtet var også Helge Kårstad, leder for prosjektet Virkesterminaler i kystskogbruket, og Torgunn Sollid som er leid inn to dager i uka for å hjelpe til med det daglige organisasjonsarbeidet.

Styret i Skognæringa Kyst, øverst fra venstre, Anders Børstad(Verdalsbruket/Norskog). Torbjørn Frivik(Frivik Taubanedrift, Sogn og Fjordane), Per Korsberg (Mayr-Melnhof Folla Cell), Viggo Rasmussen (Moelven Van Severen), Inger Grethe Hansen (Allskog, Nordland) og leder Jan Ivar Rødland (skogbruksplanlegger i Hordaland) Styremedlem Kjell-Sverre Myrvoll, Skogselskapet i Troms, var ikke tilstede på møtet.

Kontaktinformasjon Skognæringe Kyst:

Kjersti Kinderås
Skognæringa Kyst/ Skognæringa i Trøndelag
E-post kjersti.kinderas@skogselskapet.no
Mobil 952 39006