TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fagbladet Norsk Skogbruk med tredje fagartikkel om «Fra ti til en»

Fagbladet Norsk Skogbruk med tredje fagartikkel om «Fra ti til en»

I forbindelse med presentasjon av resultatene fra forskningsprosjektet «Fra ti til en» kjører Norsk Skogbruk en serie artikler om temaet eiendomsoverbyggende samarbeid». Tredje, og siste, oppslag i serien er nå publisert.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 02.12.2013

I forbindelse med presentasjon av resultatene fra forskningsprosjektet «Fra ti til en» kjører Norsk Skogbruk en serie artikler om temaet eiendomsoverbyggende samarbeid». Tredje, og siste, oppslag i serien er publisert.

Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» ble initiert av Kystskogbruket, og er finansiert av Norges forskningsråd, forskningsmidlene over jordbruksavtalen og skognæringen i kystskogbruket. Prosjektet startet i 2009 og avsluttes, som tidligere omtalt Kystskogbruket.no, nyåret 2014 med en åpen, nasjonal sluttkonferanse.

Follo påpeker i sitt avrundende oppslag at virkeligheten har innhentet skogbrukets private og offentlige veiledningstjeneste og deres ressurser. Hennes råd er at en tenke annerledes om beslutningsstøttesystemene rundt personlige skogeiere og virkemidlene for å aktivere dem og deres skog. Selv om Follo mener at alle bidra for å til mer eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere, det være seg enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, er hennes oppfatning likevel at staten bidra mest. Det blant annet fordi dagens offentlige veiledningstjeneste sliter med å realisere nasjonal skogpolitikk. Hun peker skogkoordinatorer som en mulighet for å til mer skogeiersamarbeid over eiendomsgrensene.

Som ved de to første oppslagene i Norsk Skogbruk, har fagtidsskriftet hentet synspunkt fra skogbruksaktører ulikt plassert i den norske skogbruksverden. Denne gangen presenteres skogbruksaktørenes syn hvem som bør sørge for å til mer samarbeid over eiendomsgrensene og hvem som skal betale. Oppsummert er konklusjonen fra dem: « – Alle parter trå til

Du kan lese dette tredje oppslaget her.

Det første oppslaget i Norsk Skogbruk kan du lese  her.

Det andre oppslaget i Norsk Skogbruk kan du lese her.

Du kan lese mer om «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» her.

Foto: Kjersti Kinderås