TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogeierne støtter opp om skogindustrien

Skogeierne støtter opp om skogindustrien

Prognosene for avvirkninga i Sør-Trøndelag er på 320000m3. Det er en økning på 50% fra 2009.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 29.11.2013

Trøndelag har et godt utgangspunkt for verdiskaping i skogbruket med fortsatt komplette verdikjeder og en oppegående skogindustriSkogindustrien i Trøndelag importerer samla sett en vesentlig del av råvarebehovet. Dette gir høge transportkostnader og industrien ønsker mere lokalt tømmer.

Det er derfor gledelig at det hogges mer tømmer til industrien.

Det viktigste enkelttiltaket for økt tømmertilgang vil være vegbygging som bidrar til tilgang til skogarealene.. Det er behov for økt nybygging av bilveganlegg, samt opprusting av eldre veganlegg slik at de tilfredsstiller dagens krav.

 

Sentrale oppfølgingspunkt

  • Oppfølging av kommunevise hovedplaner for utbygging av et optimalt skogsvegnett
  • Sikre fortsatt kompetanse vegplanlegging i fylket’
  • Bidra til økt pådriving for vegbygging gjennom lokale nettverk
  • Optimalisering av skogarealene i forhold til behov for veg. Herunder større fokus driftstekniske løsninger.

Det er viktig at vi bidrar til en fortsatt høg og kvalitativ god tømmertilgang til industrien i Trøndelag. Det betyr at det vil være helt avgjørende at avvirkninga følges opp med planting og stell av skogen.