TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogmidlene for 2014 er halvert

Kystskogmidlene for 2014 er halvert

Siden 2008 er det over Landbruket utviklingsfond (LUF-midler) bevilget midler til felles tiltak for utvikling av kystskogbruket med grunnlag i den fylkeskommunale Melding om Kystskogbruket. Det er svært skuffende at potten halveres for 2014. Skognæringa Kyst, som er en overbygning for de fylkesvise skognettverkene i kystskogbruket, ble formelt etablert i høst. Disse midlene er viktig i en oppstartsfase for denne satsinga.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 22.11.2013

I jordbruksoppgjøret fastsettes bevilgningen til skogbruk, og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftingener med avtalepartene om fordelingen av midler over Landbruket utviklingsfond (LUF-midler) til skogbruk for 2014. En halvering av midlene til kystskogbruket fra 10 til 5 millioner i 2014 ble resultatet.

Skognæringa Kyst omfatter alle kommersielle næringsaktører i de 10 deltagende fylkene. Skognæringa Kyst samarbeider for økt aktivitet og trebasert verdiskaping og vil gjennom samarbeidet legge grunnlag for økt innovasjon og etablering av klynger. Bransjen ønsker å bidra til økt verdiskaping og økt aktivitet, bl.a. ved å erstatte import av tømmer/trelast/ halvfabrikata med lokalt råstoff og å skape etterspørsel etter skogråstoff og trelast/flis som gir grunnlag for bærekraftig økonomi i skognæringa.

Økt satsing på skogsveier
Samtidig er det positivt med den påbegynnende økte satsinga regjeringen har på infrastruktur.
Departementet styrker satsingen på infrastruktur i skogbruket, og bevilgningen til skogsveier økes med 20 millioner kroner slik at den totale bevilgningen til infrastrukturtiltak blir på 89 millioner kroner i 2014. Dette kommer i tillegg til den økningen på 10 millioner kroner som regjeringen har foreslått i Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014).

Infrastruktursatsinga er viktig for å kunne gjennomføre utbygginga av skogsvegene langs kysten. Veiene er en forutsetning for å kunne realisere tømmerressursene som er bygd opp siden krigen.
 

 Les mer: Landbruks- og Matdepartementet

Kontakt:
Jan Ivar Rødland, leder Skognæringa Kyst mob. 907 27 145.
Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst, mob. 952 39 006.