TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogbruk = skogeiersamarbeid

Skogbruk = skogeiersamarbeid

Kystskogbruket kjente seg igjen i resultatene forskerne presenterte på regionmøtene i skogeierprosjektet «Fra ti til en», eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere i kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 18.11.2013

Prosjektleder Gro Follo, Bygdeforskning, la fram resultater fra de fire feltprosjektene i Feios i Sogn og Fjordane, Ørsta i Møre og Romsdal, Levanger/Frosta og Steinkjer i Nord-Trøndelag. Forskningsfunnene ble beskrevet ut fra følgende fire bolker:
Eiendomsoverbyggende samarbeid: Hvorfor utfordringer og stort potensiale?
• Om utvelgelse av områder for arbeid med samarbeid.
Praktisk erfaring fra gjennomføring av eiendomsoverbyggende samarbeid.
Hva er viktig for å til mer eiendomsoverbyggende samarbeid?

Det ble argumentert for skogeiersamarbeid de tre regionmøtene i Bodø, Bergen og Stjørdal henholdsvis den 12., 13. og 14. november. Diskusjonen ble ledet av Egil Petter Stræte, også fra Bygdeforskning. Fra hvert av møtene blir det utarbeidet et kort notat som inkluderes i forskningsprosjektets sluttrapport som brukerkommentar og forslag til veien videre. Forskningsrapporten gjøres ferdig til årsskiftet. Styringsgruppa for prosjektet vil ut fra de resultatene forskerne presenterer legge fram forslag til prioriterte tiltak og videre oppfølging for næringa ved Skognæringa Kyst.

Resultatene fra prosjektet blir tema en Kystskogkonferanse i løpet av våren. Kystskogbruket mener resultatene er relevante også for de fylkene som ikke har hatt feltprosjekt og slik sett også for resten av landet. Økt kunnskap om skogeierne er viktig å bygge ved rulleringa av Kystskogmeldinga og i arbeidet med SKOG22.

Kontaktpersoner:
Gro Follo, Bygdeforskning, tlf. 73 59 67 48.
Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, mob. 952 39 006.


                

Deltakere på regionmøtet i Stjørdal, Bodø og Bergen.