TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Rogaland Skognæringsforum prioriterar Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord

Rogaland Skognæringsforum prioriterar Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord

Rogaland Skognæringsforum har nyleg utarbeidd eit grunnlagsdokument for prioritering av tømmerkaier i fylket. Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord er priortert først for utbygging i Rogaland.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 18.11.2013

 
 Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord

Ei arbeidsgruppe oppnemnd av styret i Rogaland Skognæringsforum har nyleg utarbeidd rapporten "Aktuelle utbyggingsprosjekt av tømmerkaier i Rogaland"
Gruppa har vore samansett av Inga Apeland frå Vestskog SA, Markus Junge frå Nortømmer AS og Stein Bomo frå fylkesmannen i Rogaland.
Rapporten er handsama i Rogaland Skognæringsforum 14.10.2013, med full tilslutning

bakgrunn av regionvise vurderingane i fylket, tal frå SINTEF-rapporten inkludert Sunnhordland (Etne) og at det ligg til rette for fleirbruk, peikar Nord-fylket og Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord seg ut som førsteprioritert for utbygging.
Les meir i rapporten her

Kontakt;
Hallvard Bakka (leiar i Rogaland Skognæringsforum)
Stein Bomo (fylkeskogmester i Rogaland),
Helge Kårstad (Kystskogbruket)