TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Rogaland greide det!

Rogaland greide det!

Saklig og positivt nyhetsoppslag om sitkagran fra Rogaland - i beste sendetid på NRK- nyheter, tirsdag 12. november 2013.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 13.11.2013

Etter tendensiøs og negativ omtale av sitkagran både NRK- nyheter og i riksdekkende aviser, var det bra å nyansert bildet litt.

Se innslaget NRK Nyheter her, spøl fram til 12.43.

Skogselskapet i Rogaland har i samarbeid med blant anna Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland satt i gang prosjekt klimaskog. Målet med prosjektet er å lage system og verktøy for å erstatte gjengroingsmark med underoptimal tretetthet og mindreverdig virke (kratt) med nyetablert høgproduktiv kvalitetsskog. Prosjektet tar sikte å etablere 6000 dekar klimaskog per år fram til 2020.

Erik Faye-Schjøll, daglig leder i Skogselskapet i Rogaland, har bakgrunn som utmarksforvalter og økolog, og jobber halve tiden i Skogselskapet med klimaskogsatsing i Rogaland.

Kystskogbruket har engasjert Erik Faye-Schjøll til å bistå oss med arbeid opp mot klimaskogsatsinga i kystskogbruksregionen. Blant anna er oppdraget å skrive kronikker og leserinnlegg til pressen. Ser ut til at vi har fått rett mann saken.

 
Har du spørsmål eller kommentarer til Klimaskogprosjektet i Rogaland kan disse rettes til
prosjektleder Erik Faye-Schjøll
erik.faye@skogselskapet.no                     Mob:  91 62 69 00
 
Har du spørsmål eller kommentarer til klimaskogsatsinga i Kystskogbruket kan disse rettes til
Kjersti Kinderås, daglig leder i Skognæringa Kyst
kjersti.kinderas@skogselskapet.no      Mob; 9523 9006