TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Drift med taubane i Midtre Gauldal

Drift med taubane i Midtre Gauldal

Etter noen år med nedgang i taubaneaktiviteten er det igjen skogsdrift i de bratte liene i Gauldalen.

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 13.11.2013

Taubaneaktiviteten har vært lav de senere år. Dette skyldes bl.a. at mange lokale entreprenører har gitt seg og at mye av aktiviteten har vært lokalisert Vestlandet og opprydding etter stormen i 2011.

Nå satses det en årlig avvirkning 15.000 m3. Historisk er dette et beskjedent kvantum, men avgjørende for å holde aktiviteten oppe i de kommunene som har store deler av skogen stående slik til at taubane er eneste alternativ. For å støtte opp om dette har Sør-Trøndelag fått ei ekstrabevilging en halv million kroner i 2013. Denne er allerede bevilget til pågående drifter.

Mye av utstyret som brukes er imidlertid av eldre årgang. Taubaneprosjektet som ledes av Nils Olaf Kyllo ved arbeider med å introdusert nytt og moderne utstyr samtidig som det pågår et utviklingsarbeid ved landets eneste taubaneprodusent på Vingrom.