TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fra ti til en - andre fagartikkel i Norsk Skogbruk

Fra ti til en - andre fagartikkel i Norsk Skogbruk

I dette andre oppslaget i Norsk Skogbruk påpeker prosjektleder Gro Follo at samarbeid over eiendomsgrensene er nyttig på utallige vis, og at slikt samarbeid kan ha en rekke former.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 08.11.2013

   I forbindelse med presentasjon av resultatene fra forskningsprosjektet «Fra ti til en» kjører Norsk Skogbruk en serie artikler om temaet eiendomsoverbyggende samarbeid». Andre oppslag i serien er publisert.

Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» ble initiert av Kystskogbruket, og er finansiert av Norges forskningsråd, forskningsmidlene over jordbruksavtalen og skognæringen i kystskogbruket. Prosjektet startet i 2009 og avsluttes, som tidligere omtalt Kystskogbruket.no, nyåret 2014 med en åpen, nasjonal sluttkonferanse.

I dette andre oppslaget i Norsk Skogbruk påpeker prosjektleder Gro Follo at samarbeid over eiendomsgrensene er nyttig utallige vis, og at slikt samarbeid kan ha en rekke former. Hun hevder at begge deler således skulle kunne tilpasses mange grupperinger av personlige skogeiere. Hun spør om hvorfor slike samarbeid ikke er tatt mer i bruk. Fagtidsskriftet sin side har spurt personer involvert i eiendomsoverbyggende samarbeid om hva de mener kan oppnås med denne typen samarbeid. Deres svar er: En får oppgaver løst ved hjelp av samarbeid.

Du kan lese dette andre oppslaget her.
Vi gjør oppmerksom at billedteksten til en av fotoene i Norsk Skogbruk er gal. Fotoet er fra Sørsivegen-prosjektet i Steinkjer kommune, ett av «Fra ti til en» sine feltprosjekt.

Det første oppslaget i Norsk Skogbruk kan du lese  her.

Du kan lese mer om «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» her.

Kontaktpersoner:                                                                                                                                                    Gro Follo, Bygdeforskning, tlf. 73 59 67 48.                                                                                                   Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst, mob. 952 39 006.