TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Plant skog nå!

Plant skog nå!

Resolusjon fra generalforsamlingen i Skognæringa Kyst Stjørdal 23. okt. 2013

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 28.10.2013

Torleif Therum fra Statens Landbruksforvaltning deltok etableringsmøtet for Skognæringa Kyst med innledning om rapporten «Planting av skog nye arealer som klimatiltak.» Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet, Skog og landskap og Statens Landbruksforvaltnings, og gir «en omforent, faglig anbefaling av hvilke arealer som egner seg for planting etter en avveining mellom hensyn til klima, naturmangfold og andre miljøverdier og næring».

Skognæringa Kyst kan vise til flere kommuner som har arbeidet med klimaskogplaner i flere år, og som er klare til å starte som prøvekommuner. For å gjennomføre dette trengs en bevilgning av de nødvendige midlene i 2014-budsjettet. Skognæringa Kyst forventer en slik bevilgning i tråd med tiltaka skissert i rapporten. Les hele resolusjonen her.

De faglige avklaringene gjort. er det opp til den nye regjeringen å omsette ord til handling.

Torleif Therum, Statens Landbruksforvaltning
 
Kontaktperson Skognæringa Kyst:
daglig leder Kjersti Kinderås, mob: 9523 9006, e- post: kjersti.kinderas@skogselskapet.no