TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa Kyst målretter FoU- arbeidet

Skognæringa Kyst målretter FoU- arbeidet

Bærekraftig og effektiv utnyttelse av skogressursene avhenger av god bruk av forskning og utvikling (FoU). Skognæringa Kyst samlet derfor torsdag 24. oktober over 50 personer bredt representert fra skognæringsaktørene, virkemiddelapparatet og forskningsinstitusjonene for å stake ut vegen for det videre FoU- arbeidet i kystskogregionen.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 28.10.2013

Flere av kystskogregionens kompetanseinstitusjoner deltok med innledende foredrag som understrekte betydningen av forsknings- og utviklingsarbeid. Foredragsholdere fra Høyskolen i Nord- Trøndelag, Norsk institutt for skog og landskap og Grønn Forskning belyste hvordan aktivt FoU- arbeid bedrer bedriftenes konkurransekraft, i tillegg til at det gjør alle ansatte mer utviklingsorientert. Samhandling og dialog mellom næringsaktørene og forskningsmiljøene, samtidig som virkemiddelapparatet kobles tidlig inn i prosessene, ble fremhevet som en kilde til suksess.

Kystskogbruket ønsker å bidra til økt aktivitet og verdiskaping i kystskogregionen. Forskning og utvikling er nødvendige og viktige virkemiddel i dette arbeidet. Det omfatter å definere forskningsbehov, initiere til forskningsprosjekter og ta i bruk kunnskap fra forskning.

 Fokuset for utvikling av FoU-arbeidet er hele verdikjeden. Det er viktig å synliggjøre sammenhengene i de lange verdikjedene og å fram dette i forskningsdebatten.

I kystskogbruket har vi stor tro at FoU- arbeidet blir mer målrettet når næringa, virkemiddelapparatet og forskningsmiljøene har tett dialog og felles møteplasser for, erfarings-utvekslings, nettverks- og kompetansebygging.
 Hanne Solheim Hansen, prorektor ved HiNT, holdt et engasjerende innledningsforedrag om betydningen av å drive forskning- og utviklingsarbeid.
 
Lysark foredragene:
Kontaktpersoner:
daglig leder Skognæringa Kyst,
Kjersti Kinderås,
mob: 9523 9006,
«Kompetanseutvikling i kystskogbruket»
Torgunn Sollid
Mob: 994 98 088
e- post: ts@skogkurs.no