TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ny regjeringsplattform er klar.

Ny regjeringsplattform er klar.

Høyre og Fremskrittspartiet la mandag fram sin politiske plattform for den nye regjeringa. Dette sier den blåblå regjeringserklæringa om skog.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 11.10.2013

"Skognæringen er viktig for Norge. Mange mennesker har hatt en trygg arbeidsplass i næringen, og potensialet for verdiskaping er stort. Norske skogeiere har lange og gode tradisjoner for bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skognæringen har betydelig vekstpotensial og bør derfor stimuleres til å utvikle nye markedsområder.

Regjeringen vil:

  •  Utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket.
  •  Legge til rette for å øke avvirkningen av skog.
  •  Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i skogbruket til ordinær  kapitalbeskatning.
  • Styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene.
  •  Legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger.
  •  Tilpasse transportbestemmelsene for tømmer, så langt det er mulig, i møte med konkurransen fra våre handelspartnere.
  •  Søke å etablere nye kapitalkilder for utvikling og lønnsom produksjon av nye trebaserte produkter, eksempelvis ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål."

Les hele den politiske platformen her.