TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sitkagran og Artsdatabanken

Sitkagran og Artsdatabanken

Skognæringa Kyst har gjennom leserinnlegg til aviser og fagblad, svart på direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken sin kronikk om økologisk risiko ved bruk av fremmede arter.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 09.10.2013

De siste ukene har vi lest en kronikk i flere aviser hvor direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken beskriver den økologiske risiko ved bruk av fremmede arter. Han understreker samtidig at det er ikke Artsdatabankens oppgave å foreslå tiltak mot artene, men kun å framskaffe nødvendig kunnskap for å fatte beslutninger. Den kunnskapen mener han at artsdatabanken har og han anbefaler at den blir brukt.

Vi stiller oss imidlertid noe spørrende til institusjonens påståtte nøytralitet når vi opplever at Myklebust nærmest inviterer til å forby bruk av fremmede arter til næringsutvikling kun basert artsdatabankens vurdering av artenes økologiske risiko og uten å vurdere det næringsmessige potensialet arten representerer. Han tar heller ikke med de kontrolltiltak som er satt i verk for å bruke arten i næringsutvikling.

Leserinnlegget er publisert  Skog.no

Les kronikken til direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken her.