TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fagbladet Norsk Skogbruk med fagartikkel om "Fra ti til en"

Fagbladet Norsk Skogbruk med fagartikkel om "Fra ti til en"

I forbindelse med presentasjon av resultatene fra forskningsprosjektet "Fra ti til en" har Norsk Skogbruk laga to flotte artikler om temaet eiendomsoverbyggende samarbeid.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 07.10.2013

   

Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» ble initiert av Kystskogbruket, og er finansiert av Norges forskningsråd, forskningsmidlene over jordbruksavtalen og skognæringen i kystskogbruket. Prosjektet startet i 2009 og avsluttes, som tidligere omtalt på Kystskogbruket.no, på nyåret 2014 med en åpen, nasjonal sluttkonferanse.

Norsk Skogbruk presenterer over to sider forsker Gro Follo fra Norsk senter for bygdeforskning sine resultater og erfaringer fra prosjektet. I tillegg presenteres det hvordan personer tilknytta næringa rundt om i landet oppfatter behovet for eiendomsoverbyggende samarbeid for private skogeiere.

Les hele oppslaget i Norsk Skogbruk her.