TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Tynning av finnmarksskogen gir miljøvennlig varme

Tynning av finnmarksskogen gir miljøvennlig varme

Forsvaret har nylig startet opp det nye flisfyringsanlegget sitt ved Garnisonen i Sør-Varanger utenfor Kirkenes. Anlegget fyres med tømmer fra Pasvik, og gir en betydelig miljøgevinst sammenlignet med olje og strøm. I tillegg skapes det lokale arbeidsplasser i skogen.

Denne nyheten ble publisert av: Finnmark fylke Publisert dato: 26.09.2013

Totalt vil det bli behov for 4000 kubikkmeter med tømmer årlig for å holde varmen oppe Garnisonen. Alt virket hentes ut lokalt i Pasvik, der lokale entreprenører tynner furuskogen. Tynninga er viktig for å øke kvaliteten de trærne som skal stå igjen til sagtømmer.

Forsvaret har i stadig større grad gått over fra olje til skogsflis som oppvarming sine anlegg rundt om i landet, og Høybuktmoen ved Kirkenes er et av de sisteBakgrunnen er at man ønsker å redusere klimautslippene. I Kirkenes kutter man ut oljekjelen noe som reduserer utslippet av CO2 med 2500 tonn per årReduksjonen oppnås ved å  over fra fossile energikilder til fornybart tre. Forbrenning av jomfruelig skogsvirke gir ingen ytterligere utslipp av CO2, i og med at skogen gjennom fotosyntesen har tatt opp CO2 fra lufta. Dette karbonet vil før eller siden tilbakeføres til atmosfæren gjennom nedbryting, men  utnyttes treet til å skape varme først.

I Finnmark blir det flisfyring basert lokalt skogsvirke i Sør-Varanger, Alta, Karasjok og Lakselv med et anslått årlig virkesbehov ca 12 000 kubikkmeter tømmer. Det er Finnmarkseiendommen som står for hogstenog firmaet Beverflis som leverer varmen. I midt-Finnmark vil en lokal entreprenør starte opp tynning i løpet av høsten. For skogbruket i Finnmark er satsinga bioenergi svært viktig. Den gir avsetning for virket som ellers måtte transporteres lange avstander til industri lenger sør i landetVed å forsyne lokale anlegg med flisopprettholdes lokal verdiskaping, samtidig som skogen skjøttes og det produseres miljøvennlig energi.

Se også artikkel i Nationen og i Sør-Varanger avis

Tømmer fra tynning i Pasvik blir miljøvennlig varme i Kirkenes. Foto Helge Molvig, Fylkesmannen i Finnmark