TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Planlegg skogsbilvegar med Gamepad

Planlegg skogsbilvegar med Gamepad

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket har god framdrift. I dag og i går har sentrale personar innafor vegplanlegging i Kystskogbruket møtt Kartverket på Ringerike

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 10.09.2013

Fv. Oddbjørn Helland (Vestskog), Arne Sonflå (opplæringsansvarleg hos Kartverket), Ann Britt Aabakken (Kartverket) og Ivar Egil Gjøra (Fylkesmannen Møre og Romsdal)
Foto; Helge Kårstad

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket har som hovudmål å planlegge framtidige skogsbilvegar og bidra til å utarbeide  "temaplaner" kring skogsvegar og verdiskaping  for politisk handsaming i kommunae.
Eit viktig grunnlag er oppdatering/ kartfesting av alle skogsbilvegar i den Nasjonale veidatabasen hos Kartverket.
Kystskogbruket har i fleire år hatt eit svært godt samarbeid med Samferdselseksjonen ved Kartverket Ringerike. Dei to siste dagane har sentrale planleggarar frå kystfylka utveksla erfaringar og lært nye forbetringar hos Kartverket.
For å spare tid og bidra til sikrare registrering av veilinjer i databasen fekk deltakarane tilpassa og nytte Gamepad (handkontroller). Kompetansen innan kartutvikling/ kartbruk og digitalisering er generelt svak  skogsida i kommunane kystfylka. Desto viktigare blir det å ta vare og utvikle den kompetansen vi har i dagSamarbeidet med Kartverket er nok nyttig for begge partar, - ikkje desto mindre både positivt og  inspirerande.