TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skog22 – styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene

Skog22 – styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene

Landbruks - og matdepartementet etablerer en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 10.09.2013