TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nortømmer vil ha meir skogsbilvegar på Vestlandet

Nortømmer vil ha meir skogsbilvegar på Vestlandet

Skog og Landskap avd. Bergen var i dag arena for eit møte mellom sentrale aktørar innafor skogsvegbygging. Nortømmer er relativt ny aktør som tømmerkjøpar i mange kommunar i kystskogfylka og uttrykkjer eit stort behov for nye skogsbilvegar

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 30.08.2013

Skog og Landskap, Bergen 30.08.13.
F.v. Jens Manger fra Nortømmer (kontor Voss), Lars Sehlie fra Nortømmer (Elverum), entreprenør Eirik Nesheim fra Nesheim Skogsmaskiner, Tormod Jacobsen fra Vestskog (vegplanlegger) og Ove Frotvedt fra Fanagro (vegplanlegging). Foto; Helge Kårstad 

Skog og Landskap avd. Bergen var i dag arena for eit møte mellom sentrale aktørar innafor skogsvegbygging og skogsdrift.
Nortømmer er relativt ny aktør som tømmerkjøpar i mange kommunar i kystskogfylka og uttrykkjer eit stort behov for skogsbilvegar.
"Arbeidet med hovudplaner er svært viktig og frontast mot kommunar og i dialog med skogeigar. Men skogsmaskinene mine går kvar dag og vi merkar eit stort behov for ferdigstilte skogsbilvegar" seier skogentreprenør Eirik Nesheim som idag har 2 driftsapparat igang i Vestlandsfylka
Lars Sehlie sit på hovedkontoret til Nortømmer på Elverum og er saman med Jens Manger etter kvart blitt mykje involvert i logistikk og virkeshandtering på Vestlandet. "Vi vil gjerne vere ein profesjonell aktør i marknaden her borte" seier Sehlie som også berømmer kvaliteten av granvirket; "Det er svært god kvalitet på granvirket, - det er vanleg med ein skurtømmerdel på kring 70 % på dei fleste skogsdriftene som vi er involverte i".
Vegplanleggar Tormod Jacobsen og Ove Frotvedt peikar på at dei ferske hovudplanane for skogsbilvegar viser at det er behov for ei 4 dobling av skogsvegbygginga i Hordaland.
"Her trengs handling fort" samstemmer Jacobsen og Frotvedt.