TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Else-May Botten opna Mosjøen Virkesterminal

Else-May Botten opna Mosjøen Virkesterminal

Stortingspolitikar Else-May Botten (AP) opna i dag Mosjøen Virkesterminal. Dette er første synlege resultat av regjeringa sine tiltak for å betre rammevilkåra for skognæringa ved løyvingar over reviderte statsbudsjett i 2012 og 13.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 28.08.2013

Stortingspolitikar Else-May Botten på talarstolen i Mosjøen i dag. Bildet nederst viser det nye terminalområdet som sikrar skogbruket i regionen betre konkurransevilkår.
Foto; Helge Kårstad

Det var mykje folk samla i Mosjøen i dag stortingspolitikar Else-May Botten (AP) opna Mosjøen Virkesterminal i dag. "Dette er viktig for å redusere transportkostnader i skognæringa og med det betre konkurransevilkåra for ei hardt pressa skognæring, sa Botten og viste til løyvingane over revidert statsbudsjett i 2012 og 2013.
Botten rosa samarbeidet i Kystskogbruket og inviterte heile næringa til å stå på vidare og ikkje gi seg . "Søk alliansepartnarar, samarbeid i heile næringskjeden og snakk med oss poltikarar" sa Botten.  Ho viste også til Sintef-rapporten som Kystskogbruket la fram i 2011 og kom til slutt med eit hjertesukk; "ja eg veit vi treng meir skogsvegar langs kysten og vi arbeider også for det"  
Botten har engasjert seg svært mykje i å betre rammevilkåra for sjøtransporten i Norge og har i regi av programkomiteen i partiet gjennomført kampanjen "Fra land til sjø", - sjå m.a.  http://www.oslohavn.no/no/nyheter/2012/Gode+r%C3%A5d+for+mer+gods+p%C3%A5+sj%C3%B8en.b7C_wlfU5a.ips .

Næringa sine representantar var godt representert i Mosjøen i dag og presenterte m.a.tal som viser at denne investeringa medfører sparte terminalkostnader på 15 kroner pr . kubikkmeter eller årleg bortimot ca 1 million kroner basert på dagens kvantum som blir transportert over kaia. Kjøparar av tømmer over kaia er i hovudsak Norske Skog Skogn (massevirke), Moelven Van Severen i Namsos (sagtømmer) og Elcem Salten (flisvirke).  
Sjå Videoklipp her; http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iVYN_OxQW9M
Sjå og reportasje i Helgelands Arbeiderblad;side 1  og side 2