TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Veikart for Skog- og trenæringen

Veikart for Skog- og trenæringen

Skog- og trenæringen har utarbeidet et Veikart for Grønn konkurransekraft, som et innspill til Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 20.06.2016

Heidi Finstad fra Treindustrien diskutererVeikartet med Idar Kreutzer og Connie Hedegaard i Ekspertpanelet for grønn konkurransekraft. Foto: Per Skogstad.

Veikartet for Skog- og trenæringen ble i dag overlevert Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Idar Kreutzer og Connie Hedegaard. Veikartet peker på utfordringer og muligheter, og foreslår tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft hvor skog- og trenæringen spiller en sentral rolle.

Målet er at tre- og skogbaserte produkter er foretrukne i markedet og har en nøkkelrolle i norsk bioøkonomi. Potensialet i skogen utnyttes bærekraftig og skogsråvaren videreforedles i Norge og gir høy verdiskaping.

Les mer på  Treindustriens nettside.

Dokumentet finner du her.