TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Landbruks- og matminister møter Kystskogbruket

Landbruks- og matminister møter Kystskogbruket

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter i morgen, tirsdag 24.mai, Kystskogbruket på Eikefjord tømmerkai i Sogn og Fjordane.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 23.05.2016

 

Byggingen av moderne og effektive kaianlegg er bidrag for å utvikle en fremtidsrettet industri med potensiale for å bli en internasjonal vinner.

Den fylkeskommunale Melding om kystskogbruket 2015 peker på at skogreisings-skogene med meget store tømmerressurser blir hogstmoden i kommende 25-årsperiode. Infrastrukturen i kystskogfylkene er i dag alt for dårlig utbygd til å kunne bære de meget store transportvolumene denne «skoghøstingen» vil medføre.

Tømmerkaien i Sogn og Fjordane blir et vesentlig bidrag for å øke tilgangen på kortreiste, høy-kvalitets råvarer til skogindustrien og et stadig bredere næringsliv. Men også som en viktig del i en unik verdikjede som strekker seg fra kortreist kvalitetstømmer via verdensledende forskning og innovasjon og til ledende posisjoner i utviklingen av den fremvoksende bioøkonomien.

Program:
«Ei orientering om Eikefjord Tømmerkai» v/ byggeleiar, skogeigar og medlem i Flora Skogeigarlag Gunvald Seljeseth.

«Tømmerkaiar i Sogn og Fjordane» v/ leiar i Sogn og Fjordane Skognæringsforum Lars Trygve Sæle.

«Tømmerkaien si betydning for vår bedrift» v/ adm.dir Odd Morten Aalberg, MM Karton FollaCell AS.

«Infrastrukturen i kystskogbruket; status og mulegheiter vidare» v/ dagleg leiar Kjersti Kinderås i Skognæringa Kyst.

«Regjeringa sine ambisjonar for å betre infrastrukturen i kystskogfylka som grunnlag for

(møteleiar Helge Kårstad, Skognæringa Kyst)

Besøket er omtalt på hjemmesida til Mat- og landbruksdepartementet