TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fylkesmennene i Sør- og Nord – Trøndelag melder om rekordmange skogsvegsøknader

Fylkesmennene i Sør- og Nord – Trøndelag melder om rekordmange skogsvegsøknader

Bygging av skogsbilveger er et av de viktigste tiltakene for å bedre lønnsomheten i næringa. Det vil i betydelig grad effektivisere avvirkninga og løse ut store kubikkmasser, og effektivisere tømmertransporten fram til industri.

Denne nyheten ble publisert av: Nord-Trøndelag fylke Publisert dato: 27.06.2013

Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag har i år mottatt rekordmange søknader om tilskudd til bygging av skogsbilveger. Totalt er det behov for 37 millioner kroner i år dersom omsøkte vegprosjekter i de to fylkene skal bli realisert. Den tildelte potten for de to fylkene er imidlertid til sammen 13,2 millioner kroner. Det er derfor sendt søknad til Statens landbruksforvaltning om en betydelig andel av den tilskuddspotten til veibygging som Regjeringen og Stortinget har satt av til dette formålet gjennom revidert nasjonalbudsjett.

Behovet for skogbilvegbygging møtes med økte ressurser innen veiledning, organisering og detaljplanlegging. Det er mange som gjør en stor innsats i dette arbeidet. Fylkesmennene i begge fylkene bidrar for å plass økt planleggingskapasitet, gjennom prosjektbasert vegplanleggerfunksjoner i begge fylkene. Det har gjort det mulig for regionvise skognettverkene å ha fokus økt aktivitet knytta til skogsbilvegbygging som tiltak.

For mer informasjon om situasjonen om saken, klikk link til

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag         og        Fylkesmannen i Sør -Trøndelag
Temaet vil også bli løftet fram på Skognæringa i Trøndelag sitt valgkampmøte på Norske Skog Skogn mandag 1. juni. Her møter mellom andre statsråd Ola Borten Moe og andre sentrale listetopper for de politiske partiene i de to trøndelagsfylkene for å debattere skogpolitiske spørsmål.
Skognæringa i Trøndelag kommer til å ha høyt fokus på behovet for skogsbilveger også videre framover mot årets Stortingsvalg.