TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Økt behov for skogsveger må møtes med planleggerkompetanse

Økt behov for skogsveger må møtes med planleggerkompetanse

Prosjekt «Operativ vegplanlegger i Sør-Trøndelag» ble avslutta i 2012 og har resultert i en fast funksjon for veiplanlegger i fylket

Denne nyheten ble publisert av: Kirsti Haagensli Publisert dato: 27.06.2013

Etablering av god planleggerkompetanse vil stå helt sentralt for å møte økt etterspørsel etter veibygging i skogbruket. Veibygging vil være et av de viktigste tiltakene for en stabil forsyning av tømmer til vår skogindustri.

Det viktigste resultatet av prosjekt «operativ veiplanlegger i Sør-Trøndelag» er at vi har fått plass en fast funksjon for veiplanlegger. Oppslutning om prosjektet har vært svært god og det har vært et godt samarbeid mellom skognæring og industri, kommunene, Fylkesmann og Fylkeskommune.

Arbeidet med Hovedplanene i Sør-Trøndelag nærmer seg sin avslutning, og vil danne et godt grunnlag for videre satsing. Hovedplanen skal synliggjøre skogbrukets behov for en rasjonell og fremtidsrettet infrastruktur, tilpasset dagens driftsutstyr, for å kunne løse ut hogst- og produksjonspotensialer i kommunene.

Økt behov for tilskuddsmidler

En foreløpig oppsummering av hovedplanene viser et behov for nybygging og ombygging av veier 630 km til en kostnad 350 millioner kroner. Årlig tilskuddsbehov vil være om lag 21 millioner pr. år.

Begrensninger i investeringsvirkemidler til veier(tilskudd) er en stor utfordring i forhold til realisering av veianleggene. Inneværende år er det i kommunenes tiltaksstrategier synliggjort et tilskuddsbehov 10 millioner til veger i Sør-Trøndelag . Tildelingen var 5.4 millioner kroner